GĦALIEX
GĦANDEK TIVVOTA

Il-Parlament Ewropew għandu s-setgħa li jiddeċiedi dwar ħafna mill-affarijiet li huma ta’ importanza għalik.

Il-vot tiegħek huwa importanti. Ir-raġunijiet huma varji.

Mhux se niħdulek ħafna ħin. Imma huwa importanti li int tkun taf li:

Ħafna mil-liġijiet tal-UE huma maħluqa permezz ta’ din il-proċedura msejħa kodeċiżjoni. Ġie miftiehem mill-Istati Membri kollha tal-UE li, fil-qosor…

  1. Il-Kunsill Ewropew (il-Presidenti u l-Prim Ministri) jiddeċiedi dwar direzzjoni ġenerali għall-UE.
  2. Il-Kummissjoni Ewropea tfassal liġijiet ibbażati fuq id-deċiżjonijiet tal-Kunsill Ewropew.
  3. Il-Parlament Ewropew (nies li int se teleġġi f’Mejju) u l-Kunsill tal-Ministri (ministri mill-gvern nazzjonali tiegħek) jagħmlu tibdil fil-proposta mill-Kummissjoni u jieħdu pass ’l hemm u pass ’l hawn sakemm jaqblu. Il-proposta ssir liġi biss meta l-Parlament u l-Kunsill jaqblu.

Madankollu, il-Parlament Ewropew huwa ftehim pjuttost kbir u għandu ħafna setgħa li jiddeċiedi dwar l-affarijiet li huma ta’ interess u ta’ benefiċċju għalik. Barra minn hekk, hija l-unika istituzzjoni tal-UE fejn int għandek iċ-ċans teleġġi lill-membri tal-parlament. Il-mixja għall-istazzjon tal-votazzjoni se tkun waħda valida – m’intix se tkun qed taħli l-ħin!

Trid issir taf aktar? Żur is-sit elettroniku tal-Parlament Ewropew.

Hawn għandek issib xi deċiżjonijiet li ttieħdu li jaf ikunu ta’ importanza għalik. Sir af aktar: what-europe-does-for-me.eu.