DLACZEGO
TRZEBA GŁOSOWAĆ

Parlament Europejski ma olbrzymie znaczenie w procesie decydowania o wielu kwestiach, które mają dla Ciebie fundamentalne znaczenie.

Twój głos ma znaczenie. Oto dlaczego.

Zostań z nami jeszcze na chwilę. To może brzmieć nudno, ale ma niesamowite znaczenie.

Większość przepisów UE tworzona jest w ramach tak zwanej procedury współdecyzji. Została ona uzgodniona przez wszystkie państwa członkowskie UE. Na czym dokładnie polega?

  1. Rada Europejska (prezydenci i premierzy) decyduje o ogólnym kierunku w którym UE powinna zmierzać.
  2. Komisja Europejska sporządza projekty aktów prawnych na podstawie decyzji Rady Europejskiej.
  3. Parlament Europejski (osoby, które wybierzesz w maju) i Rada Ministrów (ministrowie z rządów krajowych) wprowadzają zmiany do wniosku Komisji i zwracają go do niej, by ta mogła nałożyć swoje uwagi do tych poprawek i tak w kółko, aż dojdzie do porozumienia. Propozycja staje się prawem dopiero po zatwierdzeniu przez Parlament i Radę.

Bez dwóch zdań, Parlament Europejski to całkiem skomplikowany mechanizm, ale zarazem posiada dużo siły, by decydować o sprawach mających wpływ na życie nas wszystkich. Ponadto jest to jedyna instytucja UE, której członkowie uzyskują mandat w wyborach bezpośrednich. Nie miejcie wątpliwości, w dniu wyborów warto zagościć w lokalu wyborczym.

Chcecie wiedzieć więcej? Sprawdźcie stronę internetową Parlamentu Europejskiego.

Tutaj znajdziecie niektóre ze spraw, którymi Europa zajmuje się dla Ciebie: what-europe-does-for-me.eu