MIKSI ÄÄNESI
ON TÄRKEÄ

Euroopan parlamentilla on paljon valtaa päättää monista asioista, jotka ovat sinulle tärkeitä.

Äänesi on tärkeä. Tässä syyt miksi.

Lue vielä hetken. Kuulostaa tylsältä, mutta se on erittäin tärkeää.

Useimmat EU:n säädökset luodaan prosessilla, jota kutsutaan yhteispäätösmenettelyksi. EU:n jäsenvaltiot sopivat siitä sopimuksen. Lyhyesti sanottuna...

  1. Eurooppa-neuvosto (EU-maiden valtioiden presidentit ja pääministerit) päättää EU:n yleisestä suunnasta.
  2. Euroopan komissio laatii lakeja, jotka perustuvat Eurooppa-neuvoston päätöksiin.
  3. Euroopan parlamentti (henkilöt, joiden valintaan voit vaikuttaa toukokuussa) ja ministerineuvosto (Suomen hallituksen ministerit) tekevät muutoksia komission ehdotukseen ja asioista keskustellaan niin kauan, että päästään yhteisymmärrykseen. Ehdotuksesta tulee laki vasta kun parlamentti ja neuvosto ovat samaa mieltä.

Euroopan parlamentti on siis melko iso juttu ja sillä on paljon valtaa päättää asioista, joista välität. Lisäksi se on ainoa EU:n toimielin, jonka jäsenet valitaan suoraan vaaleilla. Käynti äänestyspaikalla kannattaa siis.

Haluatko tietää enemmän? Käy Euroopan parlamentin kotisivuilla verkkosivuille.

Tässä muutamia EU:n tekemiä päätöksiä, jotka saattavat olla sinulle tärkeitä. Lisätietoja: what-europe-does-for-me.eu