MIKSI ÄÄNESI
ON TÄRKEÄ

Tasa-arvo


Ei rotuun tai etniseen alkuperään perustuvaa syrjintää

Yhdenvertainen kohtelu ihonväristä tai etnisyydestä riippumatta on yksi EU:n keskeisistä periaatteista. Työssä, koulutuksessa, sosiaaliturvassa, tavaroiden ja palvelujen saatavuudessa – kaikkia on kohdeltava samalla tavalla.

Lisäksi on myös laitonta, jos ihmiset vainoavat tai kiusaavat sinua ihonväriisi tai etniseen taustaasi perustuen tai kannustavat muita syrjimään sinua, vaikkapa netissä.

Jos jotain tällaista tapahtuu, laki tarjoaa mekanismeja, joiden avulla voit reagoida ja saada oikeutta tuomioistuimissa.

Lisätietoja


LGBTI-oikeudet

EU:n lainsäädännössä kielletään sukupuoleen tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä, erityisesti työpaikalla. EU pyrkii laajentamaan tätä koskemaan myös terveydenhuoltoa, koulutusta ja asunnon saatavuutta.

Kansallinen lainsäädäntö on kuitenkin määräävässä asemassa tietyissä kysymyksissä kuten oikeutta solmia avioliitto, rekisteröidä parisuhde, adoptoida lapsia, vaihtaa sukupuolta jne. Siksi säännöt vaihtelevat maittain.

Vaikka jotkin EU-maat eivät tunnusta samaa sukupuolta olevien avioliittoa, Euroopan yhteisöjen tuomioistuin päätti vuonna 2018, että jos pari avioituu sellaisessa EU-maassa, jossa tämä on mahdollista, on muiden EU-maiden ainakin kunnioitettava pariskunnan oikeutta asua yhdessä maansa alueella.

Lue lisää täällä tai täällä


Naiset työelämässä

EU:n lainsäädännössä suojellaan naisia syrjinnästä ja häirinnästä työelämässä. Siitä huolimatta naisten lukumäärä pienenee prosentuaalisesti ylemmissä tehtävissä työskentelevien joukossa. Lisäksi on monia toimialoja, joihin naisten on hankalaa päästä töihin – rakentamisesta ja kalastuksesta tieto- ja viestintätekniikkaan, rahoitussektoriin ja politiikkaan.

EU kannustaa parantamaan tasa-arvoa työelämässä rahoittamalla hankkeita, jotka tukevat naisten asemaa miesvaltaisilla aloilla. Se edistää myös avoimia valintamenettelyjä, tasa-arvopolitiikkaa ja muita mekanismeja, jotka auttavat naisia saavuttamaan täyden ammatillisen potentiaalinsa.

Lue lisää täältä


Toimintarajoitteisten elämäntilanne

Yli 70 miljoonaa EU:n kansalaisella on jonkinlainen vamma, minkä vuoksi heidän on vaikeaa tehdä asioita, joita useimmat ihmiset pitävät itsestäänselvyytenä.

EU keskittyy poistamaan esteitä, jotka estävät vammaisia osallistumasta yhteiskunnan toimintoihin ja osallistumaan täysimääräisesti - aina tavaroiden ja palvelujen saatavuudesta koulutukseen ja työllisyyteen.

Esimerkiksi matkustamiseen on tehty paljon parannuksia, jotta myös vammaiset tai toimintarajoitteiset henkilöt voivat nauttia oikeudestaan matkustaa. Vammaisten pysäköintilupa pätee kaikissa EU-maissa. Jos matkustat kauemmas bussilla tai junalla, sinulla on oikeus saada maksuton matka-avustaja ja apua matkan aikana.

Lue lisää täältä tai täällä