ZAKAJ
NA VOLITVE?

ENAKOPRAVNOST


Brez rasne in etnične diskriminacije

Enaka obravnava, ne glede na raso ali etnično pripadnost, je ena glavnih načel EU. Pri zaposlovanju, izobraževanju, socialni varnost in, dostopu do dobrin moramo imeti vsi enake pravice.

Poleg tega je ilegalno, če te kdo nadleguje na podlagi rase ali etnične pripadnosti oz. da spodbuja druge, da to počnejo, četudi preko spleta.

Če se ti kaj takega zgodi imaš na voljo mehanizme in zakone, ki ti pomagajo ukrepatii in uveljavljati pravice skozi pravni sistem.

Poišči več informacij


Pravice LGBTI

EU zakoni prepovedujejo diskriminacijo na podlagi spola oz. spolne usmerjenosti, še posebej na delovnem mestu. EU se trudi, da bi bilo tako tudi na področjih zdravstva, izobraževanja in bivanja.

Državni zakoni pa še vedno urejajo pravico do poroke, izvenzakonske zveze, posvajanja otrok, spremembe spola in podobno. To pomeni, da se navedene vsebine zakonov razlikujejo od države do države.

Čeprav določene države ne priznavajo istospolnih porok, je leta 2018 Evropsko sodišče odločilo, da v kolikor se par poroči v državi EU, kjer je to mogoče, morajo druge države EU vsaj spoštovati rezidenčne pravice para, ki želi živeti na njihovem ozemlju.

Več informacij tukaj in tukaj


Pravice žensk na delovnem mestu

EU zakonodaja varuje pravice žensk proti diskriminaciji in nadlegovanju na delovnem mestu. Vendar še vedno pa je opaziti da višje kot po hierarhični lestvici pogledaš, manj žensk vidiš. Poleg tega obstaja veliko panog, kjer je vstop ženskam zelo otežen. Kot na primergradbeništvo, ribištvo, informacijsko-komunikacijska tehnologija, finance in politika.

EU spodbuja večjo enakopravnost med spoloma na delovnem mestu in v ta namen podpira ženske, da vstopajo v moško dominirane sektorje in poklice. Prav tako podpira transparentnost pri izboru kandidatov, enakopravnostne politike in preostale mehanizme, ki ženskam pomagajo pri doseganju njihovega polnega profesionalnega potenciala.

Poišči več informacij


Življenje z invalidnostjo

Preko 70 milijonov EU državljanov živi z določeno stopnjo invalidnosti, ki jim otežuje določena vsakodnevna opravila, ki jih ima večinaza samoumevna.

EU se osredotoča na odstranjevanje preprek, ki ljudem z invalidnostjo preprečuje popolno vključevanje v družbene aktivnosti. Od dostopa do dobrin, do storitev, izobraževanja in zaposlovanja.

Veliko stvari je bilo implementiranih, da lahko ljudje z invalidnostjo popolnoma izkoristijo pravico do potovanja. Kartica za parkirna mesta namenjena invalidom je v uporabi v vseh članicah EU. In če potuješ na dolge razdalje z avtobusom ali vlakom, ti pripada pravica do spremljevalca, ki s teboj potuje brezplačno.

Več informacij tukaj in tukaj