PROČ
VOLIT?

Rovnost


Ne diskriminaci založené na rase nebo etnickém původu

Rovné zacházení bez ohledu na tvoji rasu nebo etnický původ je jedním ze základních principů EU. V oblasti zaměstnanosti, vzdělávání, sociální ochrany, přístupu k zboží a službám musí být s každým zacházeno stejně.

Navíc je také nezákonné, aby tě lidé obtěžovali na základě tvojí rasy nebo etnického původu, případně nabádali ostatní, aby tě diskriminovali, a to i prostřednictvím online komunikace.

Pokud se něco takového stane, existuje mechanismus daný zákonem, který na to reaguje a dostane spravedlnost k soudu.

Zjisti víc


Práva LGBTI

Právo EU zakazuje diskriminaci na základě pohlaví nebo sexuální orientace, zejména pak na pracovišti. EU usiluje o rozšíření této oblasti na zdravotnictví, vzdělávání a přístup k bydlení.

Nicméně v takových otázkách, jako je právo uzavírat manželství, vstupovat do registrovaného partnerství, osvojovat si děti, měnit pohlaví atd., je dominantou vnitrostátního práva. Z toho důvodu se pravidla v jednotlivých zemích liší.

Přestože některé země EU neuznávají manželství stejného pohlaví, Evropský soudní dvůr v roce 2018 rozhodl, že pokud se manželé sezdají v zemích EU, ve kterých je to možné, musí ostatní členské státy přinejmenším dodržovat práva na pobyt manželů, kteří chtějí žít společně na jejich území.

Zjisti více zde a zde


Ženy v práci

Právo EU chrání ženy před diskriminací a obtěžováním v práci. I přesto se stává, že čím výše jdete v hierarchii, tím méně žen tam najdete. Kromě toho existuje celá řada průmyslových odvětví, do kterých je z pozice ženy těžké vstoupit – od stavebnictví a rybolovu až po ICT, finance a politiku.

EU podporuje více rovnosti na pracovišti tím, že financuje projekty, které podporují ženy, aby prolomily odvětví ovládaná muži. Rovněž podporuje transparentní výběrové řízení, politiky rovnosti a další mechanismy, které ženám pomáhají dosáhnout svého plného profesionálního potenciálu.

Zjisti více


Život se znevýhodněním

Více než 70 milionů občanů EU žije s postižením, tím pádem je pro ně těžké dělat věci, které jsou pro většinu lidí samozřejmostí. EU se zaměřuje na odstraňování překážek, které brání lidem se zdravotním postižením v tom, aby se angažovali ve společnosti a plně se účastnili – od dostupnosti zboží a služeb až po vzdělávání a zaměstnání.Bylo například zavedeno několik věcí, které zajistí, aby lidé se zdravotním postižením měli právo cestovat zdarma. Parkovací kartu pro zdravotně postižené osoby lze použít ve všech zemích EU. A pokud cestují autobusem nebo vlakem na dlouhou vzdálenost, mají nárok na bezplatnou pomoc a pomoc na trase.

Zjisti více zde a zde