Zašto
glasati?

Jednakost


Nema diskriminacije na temelju rase ili etničke pripadnosti

Jednako postupanje prema svima bez obzira na rasu ili etničku pripadnost jedno je od temeljnih načela EU-a. U zapošljavanju, obrazovanju, socijalnoj zaštiti, dostupnosti uslugama i robi – prema svima se treba ponašati jednako.

Osim toga, protuzakonito je svako uznemiravanje na temelju vaše rase ili etničke pripadnosti kao i poticanje drugih na diskriminaciju, čak i ako je to online.

Ako se tako nešto dogodi, zakon osigurava mehanizme za reagiranje i ishođenje pravde na sudovima.

Više informacija


LGTBI prava

Zakon EU zabranjuje diskriminaciju na temelju spola ili spolne orijentacije, osobito na radnom mjestu. EU radi na tome da to pitanje proširi na zdravstvo, obrazovanje i pristup stanovanju.

Međutim, nacionalno pravo je dominantno u pitanjima kao što su pravo na brak, stupanje u životno partnerstvo, posvojenje djece, promjena spola itd. Zato se zakoni razlikuju od zemlje do zemlje.

Iako neke zemlje EU-a ne priznaju istospolne brakove, Europski sud pravde je 2018. godine odlučio da, ako se par oženi u zemlji EU gdje je to moguće, druge zemlje EU moraju barem poštivati prava prebivališta para koji žele živjeti zajedno na svom teritoriju.

Više informacija ovdje i ovdje(https://what-europe-does-for-me.eu/hr/portal/2/L01)


Žene na poslu

Zakon EU štiti žene od diskriminacije i uznemiravanja na poslu na temelju spola ili spolne orijentacije. Ipak, što više idete u hijerarhiji poslova, to ćete pronaći manje žena. Postoji čitav niz industrija u kojima žene teško mogu konkurirati za radno mjesto- od gradnje i ribarstva do informacijske i komunikacijske tehnologije, preko financija i politike.

EU potiče veću jednakost na radnom mjestu financiranjem projekata koji pomažu ženama da se probiju u sektorima gdje dominiraju muškarci. Također promiče transparentne postupke odabira, politike jednakosti i druge mehanizme koji pomažu ženama da ostvare svoj puni profesionalni potencijal.

Više informacija


Živjeti s invaliditetom

Preko 70 milijuna građana EU-a živi s invaliditetom, što im otežava da rade ono što većina ljudi uzima zdravo za gotovo.

EU je fokusirana na uklanjanje prepreka koje sprečavaju ljude s invaliditetom da se uključe u društvo i da u potpunosti sudjeluju – od dostupnosti usluga i proizvoda do obrazovanja i zapošljavanja.

Na primjer, nekoliko stvari je učinjeno kako bi se osiguralo da osobe s invaliditetom mogu u potpunosti uživati svoje pravo na besplatno putovanje. Oznaka za parkiranje za osobe s invaliditetom može se koristiti u svim zemljama EU. Ukoliko putujete autobusom ili vlakom na dugim relacijama imate pravo na besplatnog pratitelja i asistenciju tijekom putovanja.

Više informacija ovdje i ovdje.