Uključi
se

Evo nekih stvari koje možete učiniti kako biste podržali kampanju i ohrabrili druge mlade da glasaju.