АНГАЖИРАЙ
СЕ

25 МЛАДЕЖИ ОТ 13 СТРАНИ НА ЕС. ТЕ ПРАВЯТ #GIVEAVOTE РЕАЛНОСТ. ТОВА Е МЯСТОТО, КЪДЕТО МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ТЯХ.