ЗАЩО ДА
ГЛАСУВАМЕ?

Европейският парламент има много възможности и власт да решава по въпроси, които имат пряко значение за теб.

Вашият глас има значение. Ето защо.

Останете с нас за кратко. Звучи скучно, но е супер важно!

Повечето закони на ЕС са създадени чрез процедура, наречена „съвместно вземане на решение“. Одобрена е от всички страни – членки на ЕС. Накратко ...

  1. Европейският съвет (президенти и министър – председатели) решава за основната посока на ЕС.
  2. Европейската комисия разписва закони, стъпили на решенията на Европейския съвет.
  3. Европейският парламент (хората, които ние ще изберем през месец май 2019) и Съветът на министрите (от вашето национално правитерство) правят промени по предложенията на Комисията, като си разменят текстове, докато не се съгласят. Предложението става закон, когато Парламентът и Съветът се съгласят.

Така че, Европейският парламент си е „важна работа“ и има достатъчно власт да решава по теми, за които ни е грижа. Също така е единствената институция на ЕС, чиито членове избираме директно. Мисля, че си струва разходката до урната за гласуване.

Искате да знаете повече? Погледнете на страницата на ЕП.

Тук са някои от решенията на ЕС, които имат значение за нас, а за повече информация последвайте линка: what-europe-does-for-me.eu