ЗАЩО ДА
ГЛАСУВАМЕ?

Околна среда


Климатични промени

ЕС е световен лидер по отношение на защита на околната среда и борба с климатичните промени. 20 % от бюджета е отделен за действия в тази посока.

С Парижкото споразумение поставените цели до 2030 година са дори още по – амбиционзи от преди: 40 % намаляване на емисиите на парникови газове в сравнение с нивата от 1990 г. ЕС разполага с много механизми, за да постигне тези цели.

Научи повече на


Подкрепа на проекти за околната среда

Малки или големи, ЕС подкрепя проекти и неправителствени организации, които са в полза на околната среда.

Екологичните НПО, които работят в областта на природата, биологичното разнообразие, кръговата икономика и качеството на живот, получават финансиране чрез програмата LIFE всяка година. WWF Европа, мрежата за действие по климата Европа, Приятелите на Земята - Европа, BirdLife Europe и Slow Food са само някои от екологичните, европейски, неправителствени организации, които получават финансиране от ЕС.

Местното самоуправление също получава подкрепа от ЕС за техните проекти и програми, свързани с околната среда.

Научи повече тук и тук


Защита на животните

Те са толкова сладки и ние ги обожаваме. Дори и опасните животни са от съществено значение за нашата околна среда. ЕС е създал законодателство, което да предпазва животните във всички възможни ситуации.
Благодарение на законодатерството в ЕС можете да вземете с вас домашния си любимец, когато пътувате в друга страна.

Селскостопанските животни изискват подходящи условия, защитени са от болка и трябва да имат среда за проява на нормалното си поведение. ЕС признава животните за съзнателни същества и върху това създава правилата си.

Дивите животни в ЕС са защитени в специални природни зони. ЕС има и твърда позиция по отношение трафика на диви животни и подкрепя опазването на биологичното разнообразие по цял свят.

Научи повече тук и тук


Отстраняване на пластмасата за еднократна употреба

Една голяма част от 8те билиона пластмасови торби, които използваме в ЕС всеки ден, завършва в нашите води като отпадък. Не се разграждат стотици години и причиняват сериозни щети на дивата ни природа.

От държавите в ЕС се изисква да прилагат мерки за намаляването на найлоновите торбички. Следваща цел е най - често използваната пластмаса на плажовете като сламки, чинии, чаши за еднократна употреба и т.н. Допълнително, ЕС иска да се увери, че всички пластмасови опаковки ще могат да се рециклират до 2030 година.

Научи повече на