PROČ
VOLIT?

Životní prostředí


Klimatické změny

EU je světovým lídrem v oblasti ochrany životního prostředí a boji proti klimatickým změnám. 20 % rozpočtu jde právě na klimatická opatření.

Cíle na rok 2030 jsou díky Pařížské smlouvě dokonce ještě ambicióznější než dřív: 40 % snížení emisí skleníkových plynů ve srovnání s úrovní roku 1990. Existuje mnoho mechanismů, které pro dosažení cílů EU používá.

Zjisti víc


Financování ekologických projektů

Velké nebo malé, EU financuje mnoho ekologických projektů a nevládních organizací.

Ekologické nevládní organizace zabývající se přírodou, biologickou rozmanitostí, cyklickým hospodářstvím a kvalitou života jsou každoročně financovány prostřednictvím programu LIFE. WWF Europe, Climate Action Network Europe, Friends of the Earth Europe, BirdLife Europe a Slow Food – to jsou jen některé z ekologických evropských neziskových organizací, které dostávají finanční prostředky EU.

Místní samosprávy také dostávají podporu od EU na své vlastní environmentální projekty a programy.

Zjisti víc zde a zde


Ochrana zvířat

Jsou roztomilí a milujeme je. I ti nebezpeční jsou nezbytní pro naše životní prostředí. EU vytvořila právní předpisy na ochranu zvířat ve všech oblastech.

Pokud cestuješ do jiné země EU, díky právním předpisům EU si s sebou můžeš přivézt svého domácí mazlíčka. Hospodářská zvířata dostávají slušné podmínky, jsou chráněna od bolesti a musí jim být umožněno, aby se chovali tak, jak je to pro ně přirozené. EU pokládá zvířata za vnímající bytosti a na základě toho vytváří odpovídající pravidla.

Divoká zvířata v EU jsou chráněna ve zvláštních přírodních oblastech. Navíc EU tvrdě bojuje proti obchodu s volně žijícími zvířaty a podporuje ochranu biodiverzity ve světě.

Zjisti víc zde a zde


Pryč s jednorázovými plasty

V Evropě každoročně použijeme 8 miliard plastových sáčků a mnoho z nich skončí jako odpad v našich vodách. Zůstávají tam pak stovky let a způsobují obrovské škody v divoké přírodě.

Od zemí EU je vyžadováno, aby zavedly opatření, která povedou ke snížení používání plastových sáčků. Dalším cílem jsou nejčastěji používané plasty na plážích, jako jsou například jednorázová brčka, talíře, kelímky atd. EU chce navíc zajistit, aby byly do roku 2030 všechny plastové obaly recyklovatelné.

Zjisti víc