DLACZEGO
TRZEBA GŁOSOWAĆ

Środowisko


Zmiany klimatyczne

Unia Europejska jest światowym liderem w zakresie ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatu. 20% budżetu Unii Europejskie skierowanych jest w kierunku działań klimatycznych.

Na podstawie Porozumienia Paryskiego, cele na rok 2030 są nawet bardziej ambitne niż przedtem: 40 % redukcja emisji gazów cieplarnianych w porównaniu do poziomu z 1990 roku. UE wykorzystuje wiele mechanizmów aby osiągnąć zakładane cele.

Więcej znajdziecie


Finansowanie projektów związanych z ochroną środowiska

Unia Europejska finansuje wiele projektów i organizacji pozarządowych związanych z ochroną środowiska; zarówno te małe jak i duże.

Organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska, ekologią, różnorodnością biologiczną, gospodarką obiegową i jakością życia, otrzymują rokrocznie finansowanie w ramach programu LIFE. WWF Europe, Climate Action Network Europe, Friends of the Earth Europe, BirdLife Europe i Slow Food to tylko niektóre z europejskich organizacji pozarządowych non-profit, które otrzymują finansowanie ze środków europejskich.

Władze lokalne otrzymują również wsparcie ze strony Unii Europejskiej na projekty i programy środowiskowe.

Więcej znajdziecie tutaj i tutaj.


Kobieta w pracy

Są słodkie i wszyscy je uwielbiamy. Nawet te najbardziej niebezpieczne są niezbędne dla naszego środowiska naturalnego. Unia Europejska stworzyła prawodawstwo zapewniające ochronę dla zwierząt na różnych płaszczyznach.

Dzięki prawu europejskiemu możecie zabrać ze sobą zwierzęta podczas podróży do innego kraju członkowskiego. Zwierzęta hodowlane otrzymują godziwe warunki, są chronione przed bólem oraz muszą mieć możliwość swojego normalnego zachowania. Unia Europejska uznaje zwierzęta za istoty czujące i tworzy odpowiednie przepisy mające je chronić

Dzikie zwierzęta w Unii są chronione w specjalnych obszarach przyrodniczych. Ponadto wspólnota stanowczo potępia handel dziką fauną i florą i wspiera ochronę różnorodności biologicznej na całym świecie.

Więcej znajdziecie tutaj i tutaj.


Rozwiązanie problemu nadmiernego użycia plastikowych opakowań

Z 8 miliardów plastikowych toreb, których używamy każdego roku w Europie, wiele trafia do naszych wód jako śmieci morskie. Odkładają się na setki lat i powodują ogromne szkody dla dzikiej flory i fauny.

Kraje członkowskie Unii są zobowiązane do wdrożenia środków ograniczających stosowanie plastikowych toreb. Kolejnym celem są najczęściej używane tworzywa sztuczne na plażach, takie jak słomki, talerze, kubki jednorazowego użytku itp. Dodatkowo, UE chce upewnić się, że wszystkie opakowania plastikowe nadają się do recyklingu do 2030 roku.

Więcej znajdziecie