ZAKAJ
NA VOLITVE?

OKOLJE


Podnebne spremembe

EU je na področju varovanja okolja in zmanjševanju vpliva na podnebne spremembe v samem svetovnem vrhu. Kar 20% EU proračuna je namenjenega okolju.

S pariškim dogovorom so zastavljeni cilji 2030 toliko bolj dosegljivi. EU je namreč pripravila vrsto mehanizmov za doseganje le-teh. Spodbudni so tudi podatki, da je v primerjavi z letom 1990 opaziti kar 40% zmanjšanje toplogrednih plinov.

Poišči več informacij


Financiranje okoljskih projektov

Ne glede na to ali ste majhni ali veliki, EU financira vrsto okoljskih projektov in nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z okoljsko tematiko.

Okoljsko usmerjene nevladne organizacije, ki delujejo na področjih narave, bioraznolikosti, krožnega gospodarstva in kvalitete življenja, lahko z vključenostjo v program LIFE pridobijo redna letna sredstva. WWF Europe, Climate Action Network Europe, Friends of the Earth Europe, BridLife Europe in Slow Food je le nekaj primerov evropskih okoljskih nevladnih organizacij, ki prejemajo EU sredstva.

Več informacij tukaj in tukaj


Varovanje živali

Luškane so in radi jih imamo. Tudi tiste bolj nevarne so ključnega pomena za naše okolje. EU je pripravila vrsto ukrepov na področju varovanja živali na različnih področjih. .

Zakon na primer dovoljuje, da lahko hišni ljubljenčki potujejo s teboj na dopust v drugo državo, članico EU. Domače živali imajo preko EU zakonov zagotovljene dostojne pogoje, varovane so pred bolečino in dopušča se jim izražanje svojih naravnih vedenjskih navad. EU priznava živali kot čustvena bitja in pripravlja zakonodajo v skladu s tem.

V EU so divje živali zavarovane na določenih zavarovanih območjih. Poleg tega EU aktivno preganja trgovanje z divjimi živalmi in podpira varovanje biodiverzitete po vsem svetu.

Več informacij tukaj in tukaj


Zmanjševanje plastike za enkratno uporabo

V EU se letno potroši več kot 8 milijard plastičnih vrečk in večina jih konča v naših rekah, jezerih in morjih. Več sto let ostanejo tam in se ne razgradijo, istočasno pa uničujejo tako floro kot favno.

EU države morajo implementirati vrsto ukrepov za zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk. Drugi cilji povezani s tem vključujejo zmanjševanje ostalih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo, ki najpogosteje onesnažujejo obale in morja. To so npr. slamice,, plastični kozarci inkrožniki ipd. Poleg tega je v ospredju cilj, da bi bila vsa plastična embalaža ldo leta 2030 primerna za recikliranje.

Poišči več informacij