ZAKAJ
NA VOLITVE?

Evropski parlament ima veliko moči pri odločanju glede ničkoliko stvari, ki so pomembne zate.

Tvoj glas šteje. Zakaj?

Zdrži še malo. Morda se sliši dolgočasno, vendar je zelo pomembno!

Večina EU zakonov je ustvarjenih skozi proces imenovan »co-decision« (skupno odločanje). O tem so se dogovorile vse članice EU. Na kratko...

  1. Svet Evrope (predsedniki in prvi ministri) odloči o splošni usmeritvi EU.
  2. Na podlagi smernic Sveta Evrope, Evropska komisija pripravi predlog zakona.
  3. Evropski parlament (predstavnike, ki jih boš izvolil/-a 26. Maja) in Svet Ministrov (Ministri držav članic) predlagajo amandmaje predloga komisije. Predlog postane zakon le v kolikor ga potrdita tako Evropska komisija, kot tudi Svet Evrope.

Torej, kot lahko vidiš, ima Evropski parlament velik vpliv pri odločanju o stvareh, ki vplivajo neposredno nate. Poleg tega, je to edina evropska institucija, kjer lahko člane voliš neposredno. Ravno zato se je vredno sprehoditi do volišča in izpolniti volilni listič.

Želiš izvedeti več? Poglej spletno stran Evropskega parlamenta.

Tu je nekaj preteklih odločitev EU parlamenta, ki so morda pomembne zate. Poišči več informacij na naslovu what-europe-does-for-me.eu.