ZAKAJ
NA VOLITVE?

ZAPOSLITEV


Brezposelnost mladih

Mladi se bolj kot katerakoli druga starostna skupina, soočajo z velikimi težavam pri iskanju zaposlitve. V letu 2018 je bilo znotraj EU, mladih brezposelnih (do 26 let) kar 16.1%.EU je v ta namen za strategijo »Youth Guarantee Scheme« investirala 8 milijard evrov za obdobje med leti 2014 in 2020. V skladu s strategijo vsaka država članica implementira ukrepe sheme, ki strukturno olajša zaposlovanje mladih pod 25 let, na način, da se jim nudi zaposlitev, nadaljevanje študija, pripravništvo ali vajeništvo v roku 4 mesecev od zaključka študija oz. pričetka brezposelnosti.

Poleg tega programi kot so Evropska solidarnostna enota omogočajo pripravništva v drugi državi članici kjer ti EU poleg plače pomaga s potnimi stroški in stroški selitve.

Poišči več informacij


Delo v tujini

Kot državljan EU lahko delaš v katerikoli izmed držav članic EU, kot dela že 8.5 milijonovEvropejcev. Prednost je ta, da imaš enake pravice, v državi kjer delaš, kot jih imaš doma. Ker EU države med seboj sodelujejo, so tvoja penzija in ostale socialne pravice usklajene. To pomeni, da v kolikorželiš delati v drugi EU državi in se nato po določenem obdobju priseliti nazaj domov, se vsi prispevki ter pokojninska doba avtomatično upoštevajo.

Poišči več informacij