Waarom
stemmen

Jobs


De jeugdwerkloosheid

Meer dan elke andere leeftijdsgroep, hebben jonge mensen een harde tijd bij het vinden van een baan. In 2018 was 16,1% van de jongeren onder de 26 in de EU werkloos. De EU heeft € 8 miljard in de jeugdgarantie geïnvesteerd tussen 2014 en 2020. De Regeling wordt uitgevoerd door elke lidstaat en streeft ernaar dat alle jongeren onder de 25 een baan aangeboden krijgen, een verdere opleiding, een stage of een stage binnen de 4 maanden na het verlaten van het onderwijs of wanneer ze werkloos worden.

Plus programma’s zoals de Europese Solidariteit Corps creëert de mogelijkheid om een stage in een ander land te doen. Ter aanvulling op uw salaris helpt de EU u met de kosten van reizen en verhuizen.

Lees meer


Werken in het buitenland

Als EU-burger mag je werken in eender welk EU-land u wilt. 8,5 miljoen Europeanen doen het al. Het beste deel is dat u dezelfde rechten hebt in het land waar u werkt als thuis. Omdat de EU-landen samenwerken, zijn uw pensioen en sociale rechten beschermd. Dus als je bijvoorbeeld wilt werken in een ander EU-land en terug gaat naar huis na een tijdje, worden uw pensioenpremies gewoon geteld.

Lees meer