PROČ
VOLIT?

Práce


Nezaměstnanost mladých

Mladí lidé, mnohem více než jiné věkové skupiny, mají často problémy s hledáním práce. V roce 2018 bylo v EU 16,1 % mladých lidí pod 26 let nezaměstnaných. Mezi lety 2014 a 2022 investovala EU 8 miliard do programu Záruka pro mladé. Tento program je implementován jednotlivými členskými státy a snaží se o to, aby byla všem mladým lidem pod 25 let nabídnuta práce, další vzdělávání, učňovský výcvik nebo stáž v rámci čtyř měsíců od ukončení vzdělávání nebo trvání nezaměstnanosti.

Navíc jsou tu programy jako Evropský sbor solidarity, který umožňuje absolvování stáže v jiné zemi. Kromě platu ti ještě EU pomůže uhradit cestu.

Zjisti víc


Práce v zahraničí

Jako občan EU můžeš pracovat v jakémkoliv členském státě EU. 8,5 milionů Evropanů už takhle pracuje. Nejlepší na tom je, že máš v zemi, ve které pracuješ, stejná práva jako doma. A protože země EU spolupracují, tvůj důchod i sociální práva jsou chráněny. To například znamená, že pokud chceš pracovat v jiné zemi EU a po čase se vrátit, tvoje penzijní příspěvky se ti započítají.

Zjisti víc