GĦALIEX
GĦANDEK TIVVOTA

Impjiegi


Il-qgħad fost iż-żgħażagħ

Aktar minn kull grupp ta’ età oħra, iż-żgħażagħ għandhom diffikultà biex isibu xogħol. Fl-2018, 16.1% taż-żgħażagħ taħt is-26 sena fl-UE kienu qiegħda. L-UE investiet €8 biljun fl-Iskema ta’ Garanzija għaż-Żgħażagħ bejn l-2014 u l-2020. L-Iskema hija implimentata minn kull stat membru u għandha l-għan li tiżgura li ż-żgħażagħ kollha taħt il-25 sena jiġu offruti xogħol, edukazzjoni ulterjuri, apprentistat jew taħriġ fi żmien 4 xhur minn meta jitilqu mill-edukazzjoni jew isiru qiegħda.

Flimkien ma’ dan, programmi bħall-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jippermettulek tibda taħriġ f’pajjiż ieħor. Minbarra s-salarju tiegħek, l-UE tgħinek fl-ispejjeż tal-ivvjaġġar u r-rilokazzjoni.

Taqra aktar.


Naħdmu barra l-pajjiż

Bħala ċittadin tal-UE tista’ taħdem fi kwalunkwe pajjiż tal-UE li tixtieq. 8.5 miljun Ewropej jagħmlu dan. L-aqwa parti hija li għandek l-istess drittijiet fil-pajjiż li taħdem bihom f’pajjiżek. Minħabba li l-pajjiżi tal-UE jaħdmu flimkien, id-drittijiet tal-pensjoni u dawk soċjali tiegħek huma mħarsa. Mela jekk pereżempju trid taħdem f'pajjiż ieħor tal-UE u tmur lura lejn pajjiżek wara xi ftit, il-kontribuzzjonijiet tal-pensjoni tiegħek jingħaddu.

Taqra aktar.