DLACZEGO
TRZEBA GŁOSOWAĆ

Praca


Bezrobocie wśród młodych

Bardziej od jakiejkolwiek innej grupy wiekowej, młodzi mają dziś ciężko na rynku pracy. W 2018 roku aż 16.1% Europejczyków w wieku poniżej 26 roku żucia pozostawało bez zatrudnienia. Unia Europejska inwestuje 8 miliardów euro w projekt „Europejskiej gwarancji dla młodzieży” w okresie 2014-2020. Plan wprowadzany i rozwijany jest z roku na rok przez każde państwo członkowskie, za cel biorąc sobie sytuację w której każda młoda osoba poniżej 26 roku życia będzie miała gwarancję oferty atrakcyjnej pracy, dalszej edukacji staży lub szkoleń w ciągu 4 miesięcy od zakończenia nauki lub utraty pracy.

Dodatkowo programy takie jak Europejski Korpus Solidarności pozwalają Wam na odbycie stażu w innym kraju. Oprócz wynagrodzenia, Unia Europejska pomaga w pokryciu kosztów podróży i przeprowadzki.

Więcej znajdziecie


Praca za granicą

Jako obywatele Unii Europejskiej możecie pracować w dowolnym kraju członkowskim. Dziś pracuje tak już 8,5 miliona Europejczyków. Najlepsze jest to, że macie wówczas takie same prawa w kraju, w którym pracujesz, jak w Polsce. Ponieważ kraje członkowskie współpracują ze sobą, Wasza emerytura i prawa socjalne są dobrze chronione. Dla przykładu, jeśli chcesz pracować w innym kraju członkowskim, a po chwili wrócić do domu, Wasze składki emerytalne zostaną Wam zaliczone.

Więcej znajdziecie