MIKSI ÄÄNESI
ON TÄRKEÄ

Työpaikat


Nuorisotyöttömyys

Nuorilla on muihin ikäluokkiin verrattuna vaikeampi löytää töitä. Vuonna 2018 16,1 % alle 26-vuotiaista EU-nuorista oli työttömiä. EU investoi 8 miljardia euroa nuorisotakuujärjestelmään vuosina 2014–2020. Kukin jäsenvaltio toteuttaa järjestelmän ja pyrkii varmistamaan, että kaikille alle 25-vuotiaille nuorille tarjotaan työtä, jatkokoulutusta, oppisopimuskoulutusta tai harjoittelupaikkaa neljän kuukauden kuluessa siitä, kun he ovat lähteneet koulutuksesta tai tulleet työttömiksi.

Lisäksi ohjelmat kuten European Solidarity Corps antavat mahdollisuuden harjoitteluun toisessa maassa. Palkan lisäksi EU auttaa sinua matkustus- ja muuttokustannuksissa.

Lisätietoja


Ulkomailla työskentely

EU:n kansalaisena voit työskennellä missä tahansa EU-maassa. Noin 8,5 miljoonaa eurooppalaista tekee niin. Parasta on, että sinulla on samat oikeudet maassa, jossa työskentelet, kuin kotona. Koska EU-maat tekevät yhteistyötä, ovat eläke- ja sosiaaliset oikeudet suojattuja. Jos esimerkiksi haluat työskennellä toisessa EU-maassa ja palaat myöhemmin kotimaahan, lasketaan ulkomailla hankitut eläkemaksut eläkkeeseen.

Lisätietoja