ЗАЩО ДА
ГЛАСУВАМЕ?

Работни места


Младежка заетост

Повече от всяка друга възрастова група младите хора трудно намират работа. През 2018 г. 16,1% от младите хора под 26 години в ЕС са безработни. ЕС инвестира 8 милиарда евро в схемата Гаранция за младежта между 2014 и 2020 г. Схемата се прилага от всяка държава-членка и има за цел да гарантира, че на всички млади хора под 25 години се предлага работа, по-нататъшно образование, чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца от напускането на образователната система или са станали безработни.

Също така програми като Европейкия корпус за солидарност осигуряват възможност да стажуваш в друга държава. В допълнение към вашата заплата ЕС те подкрепя с разходите и за път и установяване.

Научи повече на


Работа в друга страна

Като граждани на ЕС можете да работите във всяка държава от ЕС, която желаете, 8,5 милиона европейци го правят. Най-хубавото е, че имате същите права в страната, в която работите като у дома си. Тъй като страните от ЕС работят заедно, вашите пенсии и социални права са защитени. Така че, ако например искате да работите в друга държава от ЕС и да се върнете у дома след известно време, пенсионните ви вноски ще се вземат предвид.

Научи повече на