ЗАЩО ДА
ГЛАСУВАМЕ?

Онлайн сигурност


Вие контролирате вашите данни

„Прочетох условията“ е може би една от най – често срещаните лъжи, които потвърждаваме. Но, както и Фейсбук скандалът потвърди, компаниите се възползват от дребния шрифт и данните, които предоставяме, и ги използват по начин, който дори не си представяме.

Това е мястото, където ЕС прие Общия регламент за защита на данните (GDPR). Законът принуждава компаниите да бъдат по – прозрачни относно начина, по който се използват данните ви, както и да имате по – голям контрол върху процеса, включително правото да поискате да бъдат изтрити.

Научи повече


Кибертормоз и реч на омразата

Обиди, заплахи, клюки, изключване, преследване, кражба на самоличност – киберторомозът и речта на омразата могат да имат много форми и засягат най – вече младите хора. А вие познавате интернет – един път качено, трудно се отървавате.

Новите правила на ЕС въведоха правото да бъдете забравени, което позволява на жертвите да искат личните им данни да бъдат заличени. Освен това ЕС работи с компании като Фейсбук, Туитър и YouTube за създаване на етичен кодекс и борба срещу речта на омразата.

Научи повече тук и тук