DLACZEGO
TRZEBA GŁOSOWAĆ

Bezpieczeństwo w sieci


Masz kontrolę nad swoimi danymi

“I have read the terms and conditions” jest zdecydowanie jednym z najczęstszych kłamstw, które mówimy. Jak jednak pokazał skandal na Facebooku, firmy korzystają z drobnego druku i danych, które udostępniamy, wykorzystując je w sposób, jakiego nigdy sobie nie wyobrażaliśmy i na który w istocie nie zgodziliśmy się.

W tym miejscu Unia Europejska zareagowała rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR / RODO). Prawo zmusza firmy do większej przejrzystości w sposobie korzystania z danych i daje nam większą nad nimi kontrolę, w tym prawo do żądania usunięcia naszych danych.

Więcej znajdziecie


Przemoc w sieci i hate speech

Zniewagi, groźby, plotki, wykluczenie, prześladowanie, kradzież tożsamości - cyberprzemoc i mowa nienawiści mogą przybierać różne formy, najbardziej dotykając ludzi młodych. Znacie Internet – kiedy coś trafi już do sieci, trudno się z niej tego pozbyć.

Nowe przepisy europejskie wprowadziły „Prawo do bycia zapomnianym”, co pozwala ofiarom żądać usunięcia ich danych osobowych. Ponadto Unia Europejska współpracuje z takimi firmami jak Facebook, Twitter i YouTube, aby opracować kodeks postępowania i walkę z mową nienawiści w Internecie.

Więcej znajdziecie tutaj i tutaj