ЗАЩО ДА
ГЛАСУВАМЕ?

Образование


Еразъм обмени за учащи

9 млн. учащи са използвали програма Еразъм за образователен обмен. Ако сте учащи, можете да вземете Еразъм субсидия и да учите в друг университет в друга страна за семестър или академична година. Образователните кредити, които ще получите там, се признават от вашия университет, ще направите нови приятелства, ще подобрите или научите чужд език, като няма да платите никакви допълнтелни такси.

Според статистиката Еразъм студентите си намират работа много по – бързо, след като завършат. Също така могат да намерят любовта на живота си по време на обмена. Има и проучване, което показва над 1 млн. Еразъм бебета.

Научи повече на


Без такса са обучение

Свободното движение означава, че сте свободни да учите, в която и да е държава-членка на ЕС при същите условия като гражданите на тази държава. Така например, ако сте намерили много добра университетска програма в друга страна, ще платите същото обучение като колегите си от тази страна. Не винаги е било така и учащите извън ЕС все още плащат много по-високи такси за обучение, отколкото гражданите на ЕС, когато учат в ЕС.

ЕС също така работи, за да осигури признаването на всички академични дипломи отвъд границите. Процедурата се развива все още, но е започната.

Научи повече на