DLACZEGO
TRZEBA GŁOSOWAĆ

Edukacja


Studenckie wymiany Erasmus

Już 9 milionów studentów skorzystało z międzynarodowej wymiany Erasmus. Jeżeli studiujecie, to nic nie stoi na przeszkodzie żebyście otrzymali grant i spędzili semestr lub cały rok akademicki ucząc się na zagranicznej uczelni. Znakomita większość ocen zostanie zaliczona na rodzimej uczelni, zdobędziecie nowych znajomych, podszlifujecie języki obce, nie będziecie zmuszenie do ponoszenia dodatkowego czesnego dla obcokrajowców zdobędziecie grant, który pokryje część Waszych wydatków na miejscu.

Zgodnie ze statystykami, absolwenci programu Erasmus mają dwukrotnie większą łatwość w znalezieniu pracy po studiach. Za granicą często znajdują też swoje „drugie połówki”. Są badanie wskazujące już na ponad milion dzieci poczętych w efekcie programu.

Więcej znajdziecie


Brak dopłat do czesnego

Swobodny przepływ ludzi i usług oznacza też, że za granicą możecie studiować bez dodatkowych opłat zaporowych, na dokładnie tych samych zasadach jak rodzimi studenci. Dla przykładu, jeżeli znaleźliście bardzo dobry uniwersytet w innym państwie członkowskim, zapłacicie dokładnie takie samo czesne jak studenci z danego kraju. Nie zawsze tak było, tymczasem studenci spoza Unii Europejskiej wciąż obciążeni są znacznie większymi opłatami za studia w trakcie ich nauki w Europie.

Unia Europejska pracuje nad ujednoliceniem zasad dotyczącym równego uznawania ocen, a także dyplomów na terenie całej wspólnoty. Prace wciąż trwają, ale to już się dzieje.

Więcej znajdziecie