ЗАЩО ДА
ГЛАСУВАМЕ?

Доброволчество в друга страна


Европейски корпус за солидарност

Ако търсите разнообразие от това, което правите у дома, или възможностите, които ви се предлагат, не ви удовлетворяват, то доброволчеството трябва да излезе на радара ви. Това означава, че ще придобиете работен опит, ще поживеете в друта страна и ще срещнете страхотни хора. Дори повече, вашата работа ще е в полза на други хора и общности.

Ако станете доброволец от Европейския копрус за солидарност, ЕС покрива разходите ви за престой, пътуване, застраховка и ви дава и малко джобни пари. В замяна работите между 2 и 12 месеца в полза на проекти, които се движат от НПО, други граждански организации, местни и регионални власти.

Научи повече


Европейски доброволци за хуманитарна помощ

Ако да помагаш на другите, е вашето нещо, да станете Европейски доброволец за хуманитарна помощ е едно добро начало. Чрез тази програма можете директно да се включите в предоставянето на хуманитарна помощ на общности, засегнати от бедствия в страни като Хаити или Колумбия.

Докато доброволствате, разходите ви за настаняване, пътуване, застраховка и дневни се покриват от ЕС. За периода 2014 – 2020г. в програмата има 4000 места.

Научи повече