АКТИВИСТИТЕ

Contact details

Руи

Руи вярва в идеите за свободата и демокрация - ценности, които ни сближават и с оглед на които Европейският Съюз е формиран. Той смята, че младите хора трябва да играят по-голяма роля в изграждането на бъдещето на Съюза и това да гласуват е първата важна крачка за целта. Информиран глас, свежи идеи, решения и енергия биха могли да направят ЕС по-добро място за всички.