AKTIVISTI

Contact details

Rui

Rui vjeruje u slobodu i demokraciju - vrijednosti koje nas sve zbližavaju i na kojima je EU izgrađena. On smatra kako bi mladi ljudi trebali imati veću ulogu u budućnosti EU, a pojavljivanje na izborima prvi je i ključni korak da se to ostvari. Informirani glas, mlade ideje, rješenja i energija mogu EU učiniti boljim mjestom za svakoga.