L -ATTIVISTI

Contact details

Rui

Rui jemmen fid-demokrazija u fil-liberta: valuri li fuqhom l-Unjoni Ewropea nbniet. Rui jemmen liż- żagħżagħ għandhom bzonn ikollhom rwol iktar importanti fl-Unjoni Ewropea, u għalhekk jeħtieg li nmorru nivvotaw fl-elezzjonijiet li jmiss. Riċerka qabel wieħed jivvota, ideat, soluzzjoniet u energija kollha jgħinu sabiex l-Unjoni Ewropea taħdem aħjar għal-kullħadd.