АКТИВИСТИТЕ

Contact details

Давид

Давид е реалист. Докато силно харесва и застава зад Европейския съюз и предлаганото от него, той вярва, че ЕС трябва да работи по-инклузивно и прозрачно със своите граждани. Освен това, той е заинтересован от имплементацията на прогресивна търговска политика и на дигитален единен пазар в ползата на всички европейски жители.