The Activists

Contact details

David

David je realistou. Takže zatímco se mu líbí EU a to, co mu nabízí, myslí si, že musí být blíže svým občanům, transparentnější a všestrannější. Navíc by také chtěl, aby EU vyjednávala progresivnější obchodní dohody a dokončila tvorbu jednotného digitálního trhu ku prospěchu celé Evropy.