AKTIVISTI

Contact details

David

David je realist. Iako mu se sviđa EU i ono što nudi, on misli da bi treba raditi prisnije sa svojim građanima, biti transparentnija i uključivija. Osim toga, zanima ga kako EU provodi progresivnu trgovinsku politiku i jedinstveno digitalno tržište u korist svih Europljana.