АКТИВИСТИТЕ

Contact details

Алекси

"Младите хора и интересите им са недостатъчно представени във всяка ситема с властта да взима решения, включително и в ЕС. Но това се дължи на простия факт, че те не гласуват". Алекси представя реалността такава каквато е, но определено иска да я промени. Той се присъедини към #GiveAVote, за да окуражи всички млади хора да излязат и да упражняват правото си на глас, за да може политиците да взимат техните проблеми и приоритети насериозно.