L -ATTIVISTI

Contact details

Aleksi

"Iż- żagħżagħ spiss igergru li mhumiex rapprezentati bizzejjed fid-decizjoniet li tieħu l-EU. Għala? Jekk ħafna minna ma nivvutawx, x'tistenna?" Għalhekk Aleksi qed jiehu sehem f'din il-kampanja, sabiex fl-aħħar żagħżagħ jivvutaw u b'hekk il-politiċi jieħdu il-problemi tagħhom b'aktar serjeta.