The Activists

Contact details

Aleksi

„Mladí lidé nejsou dostatečně reprezentováni v rozhodovacích procesech na všech úrovních včetně té evropské. Toto pramení jednoduše z toho, že mladí lidé nevolí." Aleksi to prostě říká, jak to je, a rozhodně to chce změnit. Připojil se k #GiveAVote, protože chce dostat mladé lidi k volbám, aby politici brali jejich problémy a priority vážně.