АКТИВИСТИТЕ

Contact details

Адам

Адам го поставя така: " Без млади хора няма да има Европейски съюз". Затова според него е много важно младите хора да получават ясна информация за това как ЕС работи и да имат възможността да гласуват, за да може ЕС да адресира глобалните проблеми като климатичните промени или безработицата при младежта. Широкото и бързо демократизиране на ЕС е това, което живо интересува Адам и той мисли, че това трябва да интересува и теб.