L -ATTIVISTI

Contact details

Adam

Adam hu tal-fehma li mingħajr iż-żagħżagħ ma jistax ikun hemm l-Unjoni Ewropea. Għal din ir-raġuni, Adam jemmen li hija krucjali li ż-żagħżagħ ikollhom idea ċara ta' kif taħdem l-Unjoni Ewropea, u jivvotaw sabiex hekk l-Unjoni tkun tista tindirrizza l-problemi li ser jitfaccaw fil-gejjieni, bħat-tibdil fil-klima. Skont Adam il-vot tagħna huwa importanti ferm, u jeħtieg li nuzawh.