AKTIVISTI

Contact details

Adam

Kao što Adam kaže, "EU ne postoji bez mladih ljudi". Zato on smatra da je ključno da mladi ljudi dobiju jasne informacije o tome kako EU radi i da glasaju kako bi Unija riješila mnoge probleme, koji prelaze granice, kao što su klimatske promjene ili nezaposlenost mladih. Činiti Europsku uniju demokratskijom je ono do čega je Adamu stalo i misli da bi i tebi to trebalo biti važno.