АКТИВИСТИТЕ

Contact details

Тимо

Тимо не се съмнява, че всеки човек има потенциалът да промени за добро света. Счита за голяма възможност това, че всеки би могъл да бъде най-добрата версия на себе си, а нещо толкова просто като гласуването би могло да реши дали ЕС ще стане място, предоставящо еднакви възможности на всички.