AKTIVISTI

Contact details

Timo

Timo vjeruje u potencijal koji svaka osoba ima da promijeni svijet. To je veliki gubitak za sve nas kada se veliki dio tog potencijala izgubi jer ljudi ne dobivaju prilike koje su im potrebne. I svaki mali dio se račune. Nešto tako jednostavno kao glasovanje može značiti to da EU postane mjesto s jednakim mogućnostima za sve.