АКТИВИСТИТЕ

Contact details

Марта

Социалното предприемачество е една от каузите, от които Марта се вълнува. Чрез социалното предприемачество и съответните регулации, Европейският Съюз играе важна роля дори в опазването на природата. Финансирайки проекти, които помагат на младите хора да създадат икономиката на бъдещето , Съюзът би могъл да построи социална икономика. Така че да гласуваме на европейските избори има най-голямата логика на света.