AKTIVISTI

Contact details

Marta

Socijalno poduzetništvo je jedna od stvari u koje Marta vjeruje. Kroz socijalno poduzetništvo i regulacije, EU ima veliku ulogu u zaštiti našeg okoliša. Financiranjem projekata koji pomaže mladim ljudima da kreiraju gospodarstvo budućnosti, EU može pomoći u izgradnji socijalne ekonomije. Dakle, glasovanje na EU izborima ima itekako smisla.