АКТИВИСТИТЕ

Contact details

Джени

Дали става въпрос за устойчивост, културни обмени, образование или здравословен начин на живот, Джени използва своята енергия в подкрепа на каузите, в които вярва. Както с много неща, ЕС има огромно влияние върху нещата, за които я е грижа. Затова тя иска младите хора да разберат това и да не изпуснат шанса да формират Европата, която работи в тяхна полза.