L -ATTIVISTI

Contact details

Jenni

Jekk huwx is-sostenibbiltà; skambji interkulturali; edukazzjoni jew aċċess għal stil ta' ħajja tajba; Jenni tgħamel l-għalmu taghha biex tgħin. Il-vot fl-aħħar ta' Mejju huwa opportunita biex taffettwa l-mod ta' kif l-Unjoni Ewropea taħdem, u allura jeħtieg li nivvotaw.