АКТИВИСТИТЕ

Contact details

Шарел

Шарел не приема нищо за даденост. Той смята мира, липсата на граници, общата валута и всички други "придобивки", с които нашето поколение се е родило, за неща, които не са били извоювани лесно и, които няма да са вечно наши. Докато политиката не е лесна за разбиране, за него е много важно това да бъде разбрано, за да не може други да правят избори вместо нас.