L -ATTIVISTI

Contact details

Charel

Charel jinnota li l-affarijiet bħal paci fl-Ewropa, fruntieri miftuha, munita komuni u kwalunkwe affarijiet oħra li l-ġenerazzjoni tagħna twelid fih, ma napprezawhomx. Għad illi l-politika mhux facli, huwa krucjali li nifhmu x'qed jigri għalhekk ma nħallhux lin nies jieħdu d-decizjonijiet għalina.