L -ATTIVISTI

Contact details

Jirka

Jirka jsiefer kull ċans li jkollu, u diga mar diversi postijiet. Izda, Jirka jinnota li mhux kulhadd huwa daqshekk fortunat, u jixtieq li nkomplu nkabbru l-opportunijiet sabiex cittadini Ewropej jistgħu jivvjagaw. Rapprezentanti tajbin fil-Parlament Ewropew jistaw jgħinu dan l-għan.