AKTIVISTI

Contact details

Jirka

Jirka koristi svaku priliku za putovanje i već je obišao dosta mjesta. Ali je svakako svjestan da nisu svi te sreće. Putovanje i upoznavanje novih ljudi je najbolji način da bi se doživjeo svijet i svi bi trebali imati priliku za to. Stvari postaju sve bolje, ali treba još na tome raditi. Odabiranje pravih ljudi za Europski Parlament prvi je korak u tome.