L -ATTIVISTI

Contact details

Deborah

Deborah tisħaq li jekk kull żagħżugħ u żagħżugħa jivvutaw, jkun hemm bidla kbira. Deborah temmen fil-kapacitajiet taz-żagħżagħ, il-poter u l-potenzjal tagħhom. Għalhekk qed tiehu sehem fil-kampanja #GiveAVote. Deborah tiehu nteress fl-affarijiet krucjali bhall-edukazzjoni, ugwaljanza, u l-accessibilita.